Sukuseuraan liittyminen

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka on kiinnostunut Toivasten Sukuseuran toiminnasta. Usein jäsenet ovat isän tai äidin puolelta Toivasten sukuun kuuluvia tai avioliiton kautta Toivasia.  
Jäsenyys alkaa, kun henkilö on maksanut ensimmäisen jäsenmaksun sukuseuralle. Maksun suorituksen jälkeen saat jäsensivuille, jäsennumeron ja salasanan eri sähköpostissa. Käyttäjätunnuksena toimii oma sähköpostiosoite 

Laita jäsennumerosi talteen. Se toimii viitenumerona ja yksilöintitietona yhteydenpidossa.

  • jäsenmaksu on vuodessa 20 € / jäsen
    Jäsensivut on jäsenille tarkoitettu suojattu alue, jonne jäsenet voivat kirjautua omilla tunnuksillaan. 

Sukuseuran jäseneksi liitytään täyttämällä ja lähettämällä "Lähetä jäsenhakemus"

Lomakkeella voit ilmoittaa myös jäsen- ja/tai yhteystietojen muutokset.
*Pakollisia kenttiä ovet tähdellä merkityt. 

Pyyntö jäsentietosi tarkistamisesta voit lähettää linkistä ”Jäsentietojen tarkastus

Linkistä voit ilmoittaa tietosi sukurekisteriin Samalla annat luvan käyttää tietojasi sukututkimuksessa. Vanhempiesi ja isovanhempiesi tiedot auttavat meitä sijoittamaan teidät sukurekisteriin oikeaan sukuhaaraan. Tietojesi lisäyksen jälkeen sukurekisteriin, voit rekisteristä saada tietoja omista sukujuuristasi. Kiitos lähettämistäsi tiedoista.

Jäsensivuilla käyttäjätunnuksena toimii oma sähköpostiosoite. Salasanan saat erillisellä sähköpostilla, jäsenmaksun suoritettuasi. Lähettämällä hakemuksen annat luvan liittää tietosi jäsenrekisteriin ja ottaa vastaan seuran lähettämää postia.

Sukuseuran säännöt ja tietosuojaseloste

Jäsenhakemukseen vain normmali tekstin koko, ei isoja kirjaimia esim Matti ei "MATTI"

JÄSENHAKEMUS

11 § (8.5.2020/336)
Jäsenluettelo
Yhdistyksen jäsenistä on pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.
Yhdistyksen jäsenelle on pyydettäessä varattava tilaisuus tutustua 1 momentissa mainittuihin tietoihin. Jäsenellä, joka osoittaa etunsa yhdistyksen jäsenenä sitä vaativan, on oikeus nähdä myös muu luetteloon merkitty tieto. Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamiseen sovelletaan muutoin, mitä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) ja tietosuojalaissa (1050/2018) säädetään.